VERKOSTOSANEERAUKSET

Nolla vesikatkoa!

Infrahankkeiden projektinjohtoyritys Vision Infra ja putkistojen paineenalaisiin porauksiin sekä tulppauksiin erikoistunut Tonisco Service tarjoavat jatkossa asiakkailleen vesihuollon saneeraustyöt Nolla vesikatkoa! -periaatteella. Meiltä saat vesihuollon saneeraustyöt ”avaimet käteen” periaatteella aina kuntokartoituksesta ja suunnittelusta koko saneerausprojektin läpivientiin ja dokumentointiin saakka. Vesikatkoitta!

Nolla vesikatkoa! -menetelmällä saneerattaessa ei jakeluverkostoon aiheudu edes lyhyttä vesikatkoa, vaan vedenjakelu jatkuu häiriöttä koko saneeraustyön ajan. Häiriötön vedenjakelu on ensiarvoisen tärkeää etenkin saneerattaessa yhteiskunnallisesti merkittäviä runkolinjoja, kuten sairaaloiden, teollisuus- ja vesilaitosten syöttölinjoja. Lisäksi menetelmällä voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia verkostosaneerausten läpivientiin ja niistä saatavaan asiakaskokemukseen.

Vision Infra toimii Nolla vesikatkoa! -hankkeissa pääurakoitsijana; hankkien kohdekohtaisesti parhaat kumppanit, järjestäen ohituksen vaatimat esivalmistelut sekä toteuttaen ja dokumentoiden itse saneeraustyön. Tonisco Service vastaa paineenalaisista haaroitus- ja tulppaustöistä. Menetelmä mahdollistaa lisäksi kriittisten sulkuventtiileiden asentamisen jakeluverkostoihin ilman vedenjakelun keskeytyksiä, parantaen näin verkon käyttöä ja hallintaa myös jatkossa.

Menetelmä on sovellettavissa myös muihin paineellisiin verkostoihin, kuten kaukolämpö-, jäähdytys-tai kaasunjakeluverkostoihin.

LISÄTIEDOT

Eetu Mustonen
Toimitusjohtaja, Vision Infra
+358 40 049 8115
eetu.mustonen@visioninfra.fi

YHTEISTYÖSSÄ

Vision Infra on moderni ja innovatiivinen infrahankkeiden projektinjohtoon sekä työmaapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Pääpaino toiminnassamme on vaativissa kunnallisteknisissä rakennus- ja saneeraushankkeissa, joihin tarjoamme pääurakointi- sekä työnjohtopalveluita kuntien, liikelaitosten sekä alan urakoitsijoiden käyttöön.

TONISCO Service Oy tarjoaa putkistojen paineenalaisia haaroitus- ja tulppauspalvelua. TONISCO:n henkilökunta pitää huolen, että työt hoituvat nopeasti ja tehokkaasti sekä aina ajallaan.