Project Description

KOHDE

Akaan jätevesipuhdistamon ohitusvesien käsittelylaitoksen pohjarakennustyöt, 2019.

ROOLI

Maanrakennusurakoitsija

TILAAJA

JTR-Rakennus

KUVAUS

Urakka käsittää Akaan nykyiselle jätevedenpuhdistamon tontille tulevan uuden ohitusvesien käsittelylaitoksen pohjatyöt, piha-aluetyöt sekä rakennusten ulkopuoliset lvi-työt prosessiputkineen.

YHTEISTYÖSSÄ