Project Description

KOHDE

Papinniityntien pintojen ja erotellun kevyen liikenteen väylän rakentaminen 2018, Hämeenlinna

ROOLI

Pääurakoitsija

TILAAJA

Hämeenlinnan kaupunki

KUVAUS

Urakka käsittää Papinniityntien erotellun kevyen liikenteen väylän rakentamisen n. 400 metrin matkalle, Papinniityntien ajoradan kantavien kerrosten muotoilun ja viimeistelyn, hulevesikaivojen uusimisen ja kansistojen nostot sekä katuvalaistukseen ja kadun viherrakentamiseen liittyvät työt.

YHTEISTYÖSSÄ