REFERENSSILUETTELO

Katu- ja kunnallistekniikka:

2022

Hämeenlinnan kaupunki, HS-Vesi Oy ja Elenia Oy: Voutilan ja Loimalahden alueen saneerauksen vaihe 2
Urakka käsittää kunnallisteknistä saneerausta yhteensä 1450 m. Rakentumassa

Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi: Paperintekijän kunnallisteknisen saneerauksen osa 2
Urakka käsittää kunnallisteknistä saneerausta yhteensä 960 m, josta vuonna 2022 suoritetaan noin 420 m. Rakentumassa

2021

Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi: Paperintekijän kunnallisteknisen saneerauksen osa 1
Urakka käsitti kunnallisteknistä saneerausta yhteensä 960 m, josta vuonna 2021 suoritettiin noin 540 m.

Hämeenlinnan kaupunki ja HS-Vesi Oy: Voutilan ja Loimalahden alueen saneerauksen vaihe 1
Urakka käsitti kunnallisteknistä saneerausta yhteensä 2,3 km.

Hämeenlinnan kaupunki ja HS-Vesi Oy: Papinniityn alueen saneeraus
Ur
akka käsitti kunnallisteknistä saneerausta yhteensä 1,6 km.

Hämeenlinnan kaupunki: Vastamäen alueen saneeraus
Urakka sisälsi Vastamäen alueen saneerauksen Iittalassa.

2020

Hämeenlinnan kaupunki, HS-Vesi Oy ja Elenia Palvelut Oy: Karjalankadun aluesaneeraus
Urakka sisälsi 2,4 km mittaisen aluesaneerauksen, jossa uusittiin katurakenteita sekä olemassa olevaa vesihuoltoa sekä parannettiin nykyistä aluesähköverkkoa
Urakka-aika: 06-12/2020

Hollolan Kaupunki ja Hollolan Vesihuoltolaitos: Kartanon alueen kunnallistekniikan saneeraus
Urakka käsitti yhteensä 800 m saneerattavaa kunnallisteknistä verkostoa. Urakassa rakennettiin väliaikainen vedenjakeluverkko yhteensä 36 kiinteistöille vesijohdon saneerauksen ajaksi. Saneerauksessa käytettiin paineellisen pohjaveden alennusta pillittämällä sekä kevennysrakenteena vaahtolasimursketta.

2019

Hämeenlinnan kaupunki: Asevelikylän katusaneerausurakka
Urakka käsitti yhteensä 1,2 km saneerattavaa kunnallisteknistä verkostoa. Urakassa rakennettiin yhteensä 28 kiinteistöille väliaikainen vedenjakeluverkko vesijohdon saneerauksen ajaksi.

Hämeenlinnan kaupunki ja HS-Vesi Oy: Ojoinen aluesaneeraus
Ojoisten aluesaneeraus (katu- ja vesihuoltosaneeraus) sisältäen yhteensä 1,1 km katua ja 630 mm paineviemärin rakentaminen 0,73 km vanhan kevyen liikenteen alle. Urakassa rakennettu yhteensä 800 mtr väliaikaista vedenjakeluverkko olemassa olevan vesijohtoverkon saneerauksen yhteydessä. Kiinteistöjä alueella oli yhteensä 40 kpl.
Urakka-aika: 05-12/2019

Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän Energia: Teeritien kadun- ja kunnallistekniikan saneeraus
Teeritien kadun- ja kunnallistekniikan saneeraus 400 m. Urakassa rakennettiin väliaikainen vedenjakelu yhteensä 15 omakotitalolle vanhan PVC-vesijohtoverkon saneerauksen ajaksi. Lisäksi urakassa louhittiin yhteensä 1000 m3.
Urakka-aika: 04-10/2019

2018

Hämeenlinnan kaupunki: Papinniityntien pintojen ja erotellun kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Katurakenteiden saneeraus, suojatiejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylän levennys.

Hämeenlinnan kaupunki: Karhitien rakentaminen ja Kylätien muutokset
Kadun saneeraus ja muutostyöt kokonaisuudessaan (katurakenteet, vesihuolto, valaistus, kaapeloinnit). Yhteistoimintahanke, jossa vesihuollon ja operaattoreiden kanssa erilliset sopimukset.

Vesihuolto:

2022

HS-Vesi Oy: Viipurintien vesihuoltosaneeraus
Urakka käsittää Viipurintien runkolinjojen saneerausta yhteensä n. 400 m. Rakentumassa

Riihimäen Vesi: Tienhaara vesihuoltosaneeraus
Urakassa saneerataan n. 1 200 katumetrin matkalta vesihuoltoa sisältäen vesijohdon, viemärin ja huleveden putkistot. Hankkeen putkikoot vaihtelevat 110 mm putkista 902 mm hulevesiviemäriin. Rakentumassa

Riihimäen Vesi: Puhdistamontien vesihuoltosaneeraus
Urakassa uusitaan n. 900 katumetrin matkalta vesihuoltoa sisältäen vesijohtoa, viemäriä sekä hulevesiputkistoja. Rakentumassa

HS-Vesi Oy: Kutilan vesihuolto
Urakassa aukikaivettiin painejätevesi- ja vesijohtolinjat yhteensä 1,3 km matkalla. Lisäksi urakka sisälsi vesistön alituksen ja tien alitustunkkauksia yhteensä 120 m.

2021

HS-Vesi Oy: Hattulan koulukeskuksen vesihuolto
Urakka sisälsi Hattulan koulukeskuksen uudet vesihuollon tonttijohdot.

HS-Vesi Oy: Puistonmäentien paineviemäri
Urakka sisälsi uuden 630 mm paineviemärin rakentamisen ja 1000 mm jätevesilinjan ohitusjärjestelyt runkoliitoskaivon asennuksen yhteydessä.

HS-Vesi Oy: Lammin tuloviemärin ja vesijohdon saneeraus
Urakka käsitti pääviemärin saneerauksen noin 1,3 km matkalta sekä jakeluvesijohdon saneerauksen noin 300 m matkalta. Urakassa menetelmäsaneerattiin verkostoa pakko- ja sukkasujuttamalla.

2020

HS-Vesi Oy: Teerentien aluepumppaamon saneeraustyöt
Urakka sisälsi Teerentien aluepumppaamon saneeraustyöt ST-urakkana.

Kangasalan Vesi: Mannakorven alueen aluesaneeraus
Urakka sisälsi saneeraussuunnittelun ja toteutuksen. ST-urakka käsitti yhteensä 780 m verkoston toteutuksen.
Urakka-aika: 06-10/2020

2019

Kangasniemi Vesilaitos: Jätevesiviemärin saneeraus sujuttamalla
Runkoviemärin menetelmäsaneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla.

Kangasalan Vesi: Paljetien ja Urheilutien vesihuoltosaneeraus
Paljetien ja Urheilutien vesihuoltosaneerausurakka sisälsi saneeraussuunnittelun ja toteutuksen.

HS-Vesi Oy: Ruununmyllyn paineviemärin (315 mm) laajennus
Urakka sisälsi suuntaporausta (900 m) ja aukikaivua (450 m) olemassa olevan katurakenteen alle.
Urakka-aika: 04-09/2019

2018

HS-Vesi Oy: Sairion ylävesisäiliön kytkentäjohdot
Uusittiin Sairiossa sijaitsevan ylävesisäiliön syöttövesijohto (DN400) sekä JV- ja HV-viemärit. Urakkaan sisältyivät myös liitokset olemassa oleviin verkostoihin. Kokonaisurakka käsitti uusien kytkentävesijohtojen ( 2 x Ø 400 mm, 270 m) rakentamistyöt, venttiilijärjestelyiden asennukset, uuden paineenkorotusaseman pohjien louhinnan sekä uusien jäte- ja hulevesiviemäreiden rakentamisen. Samassa urakassa saneerattiin myös vanhaa asbestisementtistä vesijohtoa pitkäsujuttamalla.
Urakka-aika: 07-10/2018

HS-Vesi Oy: Miemalan yhdysvesijohdon rakentaminen
DN280 yhdysvesijohdon rakentaminen n. 1300 metrin matkalle

Pohjarakentaminen:

2021

Lahden Tilapalvelut / Parmaco Oy: Paavolan päiväkodin MRU-työt
Urakka sisälsi Paavolan päiväkodin MRU-työt Lahdessa.

Vantaan Tilakeskus / LTR-Rakennus Oy: Jokiniemen yhtenäiskoulun saneerauksen MRU-työt ja pihatyöt
Urakka sisältää Jokiniemen yhtenäiskoulun saneerauksen MRU-työt ja pihatyöt Vantaalla. Rakentumassa

Nurmijärven Tilakeskus / LTR-Rakennus Oy: Nurmijärven pääkirjaston saneeraus
Urakka sisälsi Nurmijärven pääkirjaston saneerauksen MRU- ja pihatyöt.

Tuusulan Tilakeskus / Parmaco Oy: Kirkonkylän koulun MRU-työt ja ulkopuolen LVV-työt
Urakka sisälsi Tuusulan Kirkonkylän koulun MRU-työt ja ulkopuolen LVV-työt.

Vantaan Tilakeskus / Parmaco Oy: Tikkurilan koulun MRU-työt
Urakka sisälsi uuden koulun (käsiteltävä alue 6000 m²) pohja- ja viemäröintityöt sekä pihatyöt.

Espoon Tilapalvelut / Parmaco Oy: Keran päiväkodin MRU-työt
Urakka sisälsi uuden päiväkodin (käsiteltävä alue 5500 m²) pohja- ja viemäröintityöt.

2020

Vantaan Tilakeskus / Parmaco Oy: Koivukylän päiväkodin MRU-työt
Urakka sisälsi uuden päiväkodin (käsiteltävä alue 5000 m²) pohja- ja viemäröintityöt.

Turun Tilapalvelut / Parmaco Oy: Turun Topeliuksen koulun väistötilojen MRU-työt
Urakka sisälsi uuden koulukeskuksen (yhteensä 1000 m²) pohja- ja viemäröintityöt.

Turun Tilapalvelut / Parmaco Oy: Turun Lyseon MRU-työt
Urakka sisälsi uuden koulukeskuksen (yhteensä 4600 m²) pohja- ja viemäröintityöt.

Espoon Tilapalvelut / Parmaco Oy: Lasinpuhaltajan päiväkodin pohjarakennus- ja piharakennustyöt
Päiväkodin pohjarakennus- ja piharakennustöiden MRU-urakka sisältäen pilaristabilointia yhteensä 18 000 jm.

2019

Lahden Tilapalvelut / Parmaco Oy: Kunnaksen koulun pohjarakennustyöt
Kunnaksen koulun pohjarakennustyöt sekä vesihuollon liitosrakenteet 1100 m²

Espoon Tilapalvelut / Parmaco Oy: Pohjois-Tapiolan koulusiirron pohjarakennustyöt
Espoon Pohjois-Tapiolan koulusiirron pohjarakennustyöt 650 m²

Vantaan Tilapalvelut / Parmaco Oy: Keimolanmäen paviljonkipäiväkodin ja -koulun pohjarakennustyöt
Vantaan Keimolanmäen paviljonkipäiväkodin ja -koulun pohjarakennustyöt sekä alueviemäröintityöt.

JTR-Rakennus Oy: Akaan jätevesipuhdistamolaajennuksen pohjarakennus- ja piha-alueen saneerausurakka
Saneerausurakka sisältäen alueellisten prosessiputkistolinjojen rakentamisen (aliurakkakokonaisuus, sisältäen hankkeen vastaavan mestarin ja kvv-vastaavan työt).

2018

Tokmanni Oy: Tampereen Lielahteen rakennettavan pesuhallin pohjatyöt
Uuden autopesulan pohja- ja viemäröintityöt. Urakka sisälsi myös Lielahden Tokmannin piha-alueen muutostyöt.