REFERENSSILUETTELO

Katu- ja kunnallistekniikka:

2020, Hämeenlinnan Kaupunki, HS-Vesi Oy ja Elenia Palvelut Oy. Karjalankadun aluesaneeraus. Urakka sisältää 2,4 km katu- ja vesihuoltosaneerausta sekä alueellisen sähköverkon kapasiteetin kasvattamisen. Rakentumassa.

2020, Hollolan Kaupunki ja Hollolan Vesilaitos, Otsolan alueen aluesaneeraus. Urakka käsittää yhteensä 1 km saneerattavaa kunnallisteknistä verkostoa. Urakassa rakennetaan yhteensä 36 kiinteistöille väliaikainen vedenjakeluverkko vesijohdon saneerauksen ajaksi. Saneerauksessa käytetään kevennysrakenteena vaahtolasimursketta. Rakentumassa.

2019, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän Energia. Teeritien kadun- ja kunnallistekniikan saneeraus 400 mtr. Urakassa rakennettiin väliaikainen vedenjakelu yhteensä 15 omakotitalolle vanhan PVC-vesijohtoverkon saneerauksen ajaksi. Lisäksi urakassa louhittiin yhteensä 1000 m3 olemassa olevan katurakenteen alta.

2019, Hämeenlinnan Kaupunki. Asevelikylän katusaneerausurakka. Urakka käsittää yhteensä 1,2 km saneerattavaa kunnallisteknistä verkostoa. Urakassa rakennettiin yhteensä 28 kiinteistöille väliaikainen vedenjakeluverkko vesijohdon saneerauksen ajaksi.

2019, Hämeenlinnan kaupunki ja HS-Vesi Oy. Ojoinen aluesaneeraus yht. 1,1 km ja 630mm paineviemärin rakentaminen 0,73 km vanhan kevyen liikenteen alle. Pääurakka. Urakassa rakennettu yhteensä 800 mtr väliaikaista vedenjakeluverkkoa olemassa olevan vesijohtoverkon saneerauksen yhteydessä. Kiinteistöjä alueella oli yhteensä 35 kpl.

2018, Hämeenlinnan kaupunki, Papinniityntien pintojen ja erotellun kevyen liikenteen väylän rakentaminen, katurakenteiden saneeraus, suojatiejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylän levennys.

2018, Hämeenlinnan kaupunki, Karhitien rakentaminen ja Kylätien muutokset, Kadun saneeraus ja muutostyöt kokonaisuudessaan (katurakenteet, vesihuolto, valaistus, kaapeloinnit), yhteistoimintahanke, jossa vesihuollon ja operaattoreiden kanssa erilliset sopimukset.

Vesihuolto:

2020, Kangasalan Vesi, Mannakorven alueen aluesaneeraus, ST-urakka. Urakka sisältää saneeraussuunnittelun ja toteutuksen. Urakka sisältää vesihuollon saneerausta aukikaivamalla 260 mtr olemassa olevan katurakenteen alle, vesijohdon saneerausta pakkosujuttamalla 420 mtr ja pitkäsujuttamalla 260 mtr sekä jätevesiviemärin pätkäsujutusta 650 mtr. Rakentumassa.

2020, HS-Vesi Oy, Virvelin alueen vesihuollon saneeraus. Urakka sisältää suuntaporausta (200 mtr), aukikaivua (260 mtr) olemassa olevan katurakenteen alle sekä nykyisen jätevesilinjan sukkasujutustyöt (380 mtr). Rakentumassa.

2019, Kangasniemi Vesilaitos, runkoviemärin menetelmäsaneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla.

2019, Kangasalan Vesi. Paljetien ja Urheilutien vesihuoltosaneeraus, ST-urakka. Urakka sisälsi saneeraussuunnittelun ja toteutuksen.

2019, HS-Vesi Oy, Ruununmyllyn paineviemärin (315mm) laajennus. Urakka sisälsi suuntaporausta (900 mtr) ja aukikaivua (450 mtr) olemassa olevan katurakenteen alle.

2018, HS-Vesi Oy, Sairion ylävesisäiliön kytkentäjohdot, uusittiin Sairiossa sijaitsevan ylävesisäiliön syöttövesijohto (DN400) sekä JV- ja HV-viemärit. Urakkaan sisältyivät myös liitokset olemassa oleviin verkostoihin.

2018, HS-Vesi Oy, Miemalan yhdysvesijohdon rakentaminen, DN280 yhdysvesijohdon rakentaminen n. 1300 metrin matkalle.

Pohjarakennus:

2020, Parmaco Oy, Turun Topeliuksen koulun MRU-työt. Urakka sisältää uuden koulukeskuksen (yht. 1000 m2) pohja- ja viemäröintityöt sekä pilaantuneen maaperän kunnostuksen. 07/20-08/20.

2020, Parmaco Oy, Turun Lyseon MRU-työt. Urakka sisältää uuden koulukeskuksen (yht. 4600 m2) pohja- ja viemäröintityöt. 06/20–08/20.

2020, Parmaco Oy, Lasinpuhaltajan päiväkodin pohjarakennus ja piharakennustyöt (yht. 3600 m2), MRU-urakka sisälsi pohjanvahvistusta pilaristabiloimalla yhteensä 18 000 jm. 01/20–05/20.

2019, JTR-Rakennus Oy, Akaan jätevesipuhdistamolaajennuksen pohjarakennus- ja piha-alueen saneerausurakka, sisältäen alueellisten prosessiputkistolinjojen rakentamisen (aliurakkakokonaisuus, sisältäen hankkeen maatöiden vastaavan mestarin ja kvv-vastaavan työt).

2019-2020, Parmaco Oy ja Lahden Tilapalvelut, Kunnaksen koulun pohjarakennustyöt (1000 m2) sekä vesihuollon liitosrakenteet.

2019, Parmaco Oy, Pohjois-Tapiolan Koulusiirron pohjarakennustyöt sekä alueviemäröintityöt.

2019, Parmaco Oy, Keimolanmäen paviljonkipäiväkodin ja -koulun pohjarakennustyöt sekä alueviemäröintityöt, 16 000 m2. 07/19–10/19.

2018-2019, Tokmanni Oy, Tampereen Lielahteen rakennettavan pesuhallin pohjatyöt sekä piha-alueen perusparannustyöt.

Muut työt

2020 Padasjoen maastotankkauspaikka, Puolustushallinnon rakennuslaitos. KVV-vastaava ja työnjohtaja.

2020 Onninen Oyj hallirakennuksen pohjatyöt, KVV-vastaava ja projekti-insinööri.

2020 Fingrid teollisuushallin pohjatyöt ja ulkopuolen putkityöt laitteineen. KVV-vastaava ja maatöiden vastaava työnjohtaja.

2019, Tervakosken liikuntahalli, KVV-vastaava ja projekti-insinööri

2019 Tervakosken päiväkoti, KVV-vastaava ja projekti-insinööri/työnjohto.

2018, Yksityisasiakas, kiinteistön vesihuoltotyöt (pumppaamon ja vesihuoltolinjojen rakentaminen)

2018, Elenia Kaurialan lämpövoimala, kiinteistön vesihuoltolinjojen saneerauksen ja hulevesipumppaamon suunnittelu.

2018-2019. Sarka ja Verka, Hämeenlinna, KVV-vastaavana toimiminen.

2018-2019, Suursuon alueen saneeraustarvekartoitus sekä saneeraussuunnitelman tekeminen, Sipoon vesi

2018-2019 Huhtamäen tehdas laajennus, maanrakennustöistä vastaavana mestarina toimiminen.

2018 Verkatehtaan VH-siirtolinjat , Vastaavana mestarina toimiminen.

2018 Linnainmaan päiväkodin väistötilat, Vastaavana mestarina toimiminen.

2018 Kuurnatien vesijohtomuutokset ja Niipalantien vesijohtosaneeraus, Vastaavana mestarina toimiminen.